Výroční zprávy

Níže naleznete ke stažení výroční zprávy organizace za jednotlivé roky činnosti


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022


Zpráva nezávislého auditora včetně Rozvahy v plném rozsahu a Výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu ke stažení:


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

Účetní doklady k VZ 2019 - Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha:


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001