SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE


Posláním Nadačního fondu Pečovatel je podporovat seniory a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Nadační fond Pečovatel přispívá k tomu, aby tito lidé, závislí na pomoci ostatních, mohli díky asistenční péči zůstávat v pohodlí domova a vést plnohodnotný život mimo zdi zdravotnických a pečovatelských zařízení.

Nadační fond Pečovatel jim získáváním finančních prostředků na asistenční péči umožňuje i přes zdravotní omezení důstojně setrvat v domácím prostředí. Zabraňuje tak sociálnímu vyloučení hendikepovaných a seniorů a zlepšuje kvalitu jejich života.Pro své klienty získává nadační fond individuální, cílenou podporu. Zároveň umožňuje firemním a soukromým dárcům přispět darem neadresným na účet Křídla pomoci. Tyto dary rozděluje nadační fond klientům podle potřebnosti.


Spolupráce mezi naší organizací a Střední zdravotnickou školou začala v roce 2002 a jsme rádi, že stále úspěšně pokračuje. Každoročně škola pořádá ve svých prostorách Den otevřených dveří a zve poskytovatele sociálních služeb, aby jejich žákům přiblížili práci a formy pomoci lidem s postižením i seniorům. I naše organizace bývá součástí této akce a jsme rádi, že můžeme studenty seznámit s terénní sociální službou, s osobní asistencí, kterou praktikujeme u klientů všech věkových skupin a bez rozdílu postižení. Studenti SZŠ jsou na vybraných prezentačních akcích našimi dobrovolníky, se kterými velmi rádi spolupracujeme 


V níže uvedených městech spolupracujeme s dalšími organizacemi ze sociální a zdravotní oblasti v rámci komunitního plánování: