GDPR


Souhrn informací poskytovaných při poskytnutí osobních údajů pro subjekt údajů (klient, zaměstnance, třetí osoba), který poskytl osobní údaje organizaci Podané ruce - osobní asistence, IČ: 706 32 596 (dále i jen "PR")

Podané ruce - osobní asistence poskytují sociální službu osobní asistence a v rámci své činnosti shromažďují osobní údaje:

1) od klientů za účelem uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby (dále i jen "osobní údaje 1")

2) od svých zaměstnanců za účelem plnění pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce (dále i jen "osobní údaje 2")

3) od třetích osob za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce (dále i jen "osobní údaje 3")

4) od klientů, zaměstnanců a třetích osob za účelem prezentace činnosti PR (dále i jen "osobní údaje 4")

PR jsou tedy správci výše uvedených osobních údajů a subjektům údajů (klientům, zaměstnancům a třetím osobám) jsou určeny následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje správce: Podané ruce - osobní asistence, IČ: 706 32 596, adresa: Zborovská 465, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, tel: 595 174 111, email: podaneruce@podaneruce.eu, web: www.podaneruce.eu.

Účely zpracování:

Osobní údaje 1: uzavření a plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby

Osobní údaje 2: plnění pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce

Osobní údaje 3: jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce

Osobní údaje 4: prezentace činnosti PR

Právní základ pro zpracování osobních údajů 1 a 2 je plnění smlouvy a právní základ pro zpracování osobních údajů 3 a 4 je souhlas subjektu údajů.

Příjemci osobních údajů: příjemci osobních údajů 3 mohou být návštěvníci internetových stránek PR a třetí osoby, které se seznamují s prezentačními materiály PR.


Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje 1: 5 let po ukončení smlouvy

Osobní údaje 2: 10 let po skončení pracovní smlouvy či dohody

Osobní údaje 3: dle doby uvedené v souhlasu

Osobní údaje 4: dle doby uvedené v souhlasu

Subjekt údajů (klient, zaměstnanec, třetí osoba) má právo požadovat od organizace přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, případně podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  • Klienti, zaměstnanci a třetí osoby, kteří udělili PR souhlas se zpracováním jejich osobních údajů za účelem prezentace činnosti PR, mohou kdykoliv tento souhlas odvolat.
  • Osobní údaje poskytnuté za účelem prezentace činnosti PR není subjekt údajů povinen poskytnout a neplynou mu z jejich neposkytnutí žádné negativní důsledky.
  • Osobní údaje poskytované za účelem jednání o uzavření pracovní smlouvy či dohody o provedení práce subjekt údajů nemá povinnost poskytnout, ale v takovém případě nelze dále jednat o uzavření pracovní smlouvy či dohody o provedení práce.
  • Osobní údaje poskytované za účelem plnění smlouvy o poskytnutí sociální služby, pracovní smlouvy či dohody o provedení práce, subjekt údajů nemá povinnost poskytnout, ale v takovém případě není možné uzavřít předmětnou smlouvu či dohodu.

Zpracoval: Mgr. Pavel Müller