OHLASY


Nové, aktuální a přibývající dopisy naleznete v sekci AKTUALITY


Dobrý den, chtěla jsem vyjádřit velkou spokojenost se službami osobní asistentky, p. Dagmar Z. Mamince se věnuje maximálně a jde vidět, že svou práci dělá s láskou.

Anna P., Ostrava, duben 2023 

Vážená paní vedoucí, obracím se na Vás s přáním do nového roku a poděkováním za spolupráci. Požádala mne má maminka Eva L., která pečuje o mou babičku, abych Vám poděkovala formou elektronické pošty za
služby, které ve vaší organizaci odebírají.
Zvláště by chtěly poděkovat paní Marii M., která k nim pravidelně dochází a za jejíž práci a přístup jsou velmi vděčné.
Zároveň Vám i Vašim zaměstnancům přeji hodně zdraví a energie při vaší práci.

Gabriela M., Ostrava, leden 2023

Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto cestou poděkovat Vaší organizaci Podané ruce - osobní asistence za péči o mou maminku B. T., kterou jsme využívali v loňském roce od jara až do jejich posledních dnů v listopadu 2022. Spolupráce s Mgr. Kovalskou, Mgr. Bubíkovou a Mgr. Konečnou probíhala na profesionální úrovni, zároveň však byla velmi empatická, vstřícná a důvěrná. Mé velké poděkování patří obětavým, laskavým a vstřícným asistentkám Renátce O. a Ludmile M., které moje maminka vždy s radostí vyhlížela a těšila se na ně. Pokud jí její zdravotní stav dovolil, troufám si říct, že jejich vzájemný vztah byl oboustranně obohacující. Díky vaší pomoci jsem mohla chodit v klidu do práce nebo si zařídit nezbytné záležitosti. Teď už vím, že pro lidi sužující různé zdravotní neduhy, ležící, nechodící apod., je velmi prospěšné domácí prostředí. A to se pro mou maminku, s vaší pomocí, podařilo zařídit bezezbytku. Ještě jednou Vám všem děkuji, přeji Vám pevné zdraví a hodně spokojených klientů.

Lenka O., Ostrava, leden 2023

Vážená paní Mgr. Kovalská, chtěla bych Vám sdělit svoje pocity s prací asistentky Milady D., která ke mě dochází již přes rok.
Je příjemná, pracovitá, s velmi dobrým vztahem ke starým lidem, vždy usměvavá, přívětivá a hodná. Těším se vždy na její příchod, který pokládám za malý svátek, a to proto, že je mi 85 let, špatně chodím, rodinu mám daleko, takže jsem v Porubě sama. Moji nejbližší již zemřeli.
Také děkuji Vaší organizaci Podané ruce, paní Kovalské, kterou jsem poznala při sepisování smlouvy, kdy byla velmi příjemná a milá, za pomoc starým a nemocným lidem a přeji Vám hodně takových asistentek jako je paní Milada.
Zároveň bych chtěla poděkovat paní Bubíkové za její vstřícnost a ochotu při jednání s klienty, kdy pokud možno vždy vyhoví. Ještě jednou díky a přeji jen hodné klienty.
Také děkuji paní asistentce Světlaně Z. za její ochotu, pracovitost a milou povahu.

Marie H., Ostrava-Poruba, červen 2022

Dobrý den, chtěli bychom Vám poděkovat za vzornou péči o naši maminku Jaroslavu K. Byla to pro nás opravdu velká pomoc v době, kdy péče o maminku při jejím zhoršujícím se stavu byla den ze dne náročnější. Zvláště bychom chtěli poděkovat Vaší pracovnici Zuzaně Š., jak obdivuhodně a s jakou noblesou péči o maminku zvládala. Oceňovali jsme nejen její profesionalitu, ale hlavně osobní a neobyčejně lidský přístup k ní. Z jejího nadstandardního jednání bylo vidět, že sociální péče je pro ni nikoliv pouhým zaměstnáním, ale i posláním. Zuzka je prostě skvělá a moc si její práce vážíme stejně jako Vás všech z Podaných rukou.
Stanislav K., Václavovice, červen 2022

Vážená paní Šrubařová, končí první rok, v němž mi Podané ruce poskytují prostřednictvím svých zaměstnankyň paní Evy F. a Ivetty K. asistenční služby. Velmi Vám děkuji za výběr těchto asistentek. Jsou čistotné, ochotné, přátelské i společenské, je mi s nimi dobře a vím, že se na ně mohu spolehnout. Vyslovuji jim vděk a pochvalu za to, jak mi ulehčují můj nelehký osud i za to, že mne povzbuzují, když ztrácím naději. Myslím, že za dobré věci je třeba lidi chválit a tak také tímto činím. Ještě jednou děkuji i Vám.

Vanda P., Frýdek-Místek, prosinec 2022

Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vaší organizaci Podané ruce - osobní asistence poděkovat za péči o mne a mou maminku, kterou využívám letos již 10. rokem a moje maminka 9. rokem.
Mé poděkování patří i naší dlouholeté a obětavé asistentce Zuzaně Kleknerové, i Ivaně Horváthové a Jiřině Obodové. Děkujeme i organizaci, která touto službou zajištuje, abychom mohli žít plnohodnotným životem, já i má maminka, v domácím prostředí.
Ze srdce Vám i asistentkám děkujeme a přejeme hodně spokojených klientů i obětavých asistentek, které tuto práci dělají s velkým nasazením a hlavně SRDCEM.

S pozdravem klienti Ondřej a Marie S., Fryčovice, únor 2021

Vážená paní Fejkusová, jsem maminka vašeho klienta, Tomáše F. a Podané ruce nám velmi pomáhají a znamenají pro nás mnoho.
Již nějaký rok nám poskytujete službu v zařízení Handicap centrum Škola života. Tímto bych chtěla velice poděkovat paní Šrubařové, která se o nás skvěle stará. Je to milý, empatický člověk a pro nás srdíčkový člověk. Asistentky, které s Tomášem pracují a pomáhají mu, jsou vždy dobře a dopředu informovány o jeho potřebách a za to vděčím paní Šrubařové. Tomáš je kamarádský a za asistentky je vděčný a rád.

Tímto chci říct, že si vážím práce, kterou děláte a vím, že je velice náročná, ještě jednou za nás oba VELKÝ DÍK.
Přejeme vám všem hodně zdraví a úspěchů ve vaší práci.

Ivona F., Frýdek-Místek, duben 2022


Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat vašich služeb. Synova asistentka Zuzka K. svou práci odvádí vždy perfektně. Syn je na ni zvyklý, nemá rád změny, tak si nedovedu představit, že by Zuzku měl někdo zastoupit.
Oceňuji tuto pomoc, protože vím, jak moc je tato práce fyzicky náročná, ale hlavně zodpovědná. Musí být celou dobu služby ve střehu.
Když nemá svůj den, tak zvládat jeho zuřivé nálady je opravdu náročné. Je velmi živý, hlavně je ho kus chlapa, tak má co dělat. Ne každý by to zvládnul.
Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou.

Karla B., Frýdek-Místek, červen 2022

Podané ruce jsou báječnou organizací, plnou pochopení k lidem, kteří to potřebují, jsou skupinou skvělých lidí, věnujících se špatně vidícím, chodícím, starým, ale i mladým, postiženým nějakou chorobou, která jim neumožňuje žít naplno, jako ti zdraví. Podané ruce mají své velmi příjemné a schopné asistentky. Ty nehledí na obtížnost své činnosti a jsou svým klientům velkou oporou. Někdy i bez ohledu na čas. Nebudeme si ale nic nalhávat, asistentek není nikdy dost. O tuto obtížnou práci, jakou je starost o méně schopného nebo nemocného člověka v jeho domácím prostředí, neprojevuje mnoho empatických lidí - především žen, velký zájem. O to je to zaměstnání cennější a potřebnější. Sami nikdy nevíme, kdy budeme pomoc jiného člověka nutně potřebovat.

Tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly tyto výborní "andělé". Náš život, s mým sportovně založeným manželem, probíhal zajímavě a velice dobře, až nadešel čas, kdy můj Zdeněk po zeleném zákalu oslepl. Konec sportování, kultury, chození po horách, na což jsme byli celá léta zvyklí. Kolem jen TMA... Po tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly dvě báječné asistentky, aby mi pomohly těžkou a časově náročnou situaci péče o nevidomou osobu zvládnout. Staraly se především o dvouhodinové procházky s mým manželem. Bohužel můj drahý manžel 20. ledna letošního roku zemřel. Snad si to už ve svém věku i přál, neboť když oslepne aktivní člověk, je to tragedie. Čas jsme mu zpříjemňovaly jak to jen šlo, ale zrak ničím nenahradíš. Nikdy nezapomenu na péči "Podaných rukou". Cítím k nim velikou úctu a díky.

Hanka K., Havířov, květen 2020

Vážená paní ředitelko, ještě jednou bych jménem celé naší rodiny moc ráda poděkovala Vaší organizaci, jmenovitě paní Mgr. Martině Šrubařové, za to, že našla místečko a kapacitu a přijala maminku pod Vaše křídla a tím začala pomoc s péčí o ní. Byly to 3 a půl roku obrovské pomoci, které si moc vážím. V začátcích nemoci maminky to s ní nebylo jednoduché, co se týče spolupráce, a o to více si cením profesionality vašich osobních asistentek, které se u maminky vystřídaly. Jmenovitě musím vyzdvihnout Haničku V., která si svým lidským a obětavým přístupem k mamince našla vždy cestu. Maminka si na ni zvykla a hlavně v posledních měsících mi byla obrovskou oporou v nelehké době, kdy se stav maminky zhoršoval. Věděla si rady, spoustu věcí mě naučila, jelikož jako o ležáka byla péče rázem jiná. Poradila si s krmením, které bylo alfou a omegou, a které mi poslední dobou přidělávalo vrásky na čele, dále s přebalováním, polohováním. V onen smutný den jí děkuji za to, že excelentně zvládla snahu o oživovací pokusy, velmi oceňuji její profesionalitu. Je to člověk na svém místě, děkuji jí také za její vstřícnost a trpělivost. Naposledy co nejsrdečněji děkujeme, přejeme hodně štěstí a spokojenosti ve Vaší záslužné práci.
Za celou rodinu
Ing. Petra J
., Frýdek-Místek, říjen 2021

Paní Šrubařová, vzhledem k tomu, že jsem Vám nemohl osobně poděkovat při předání klíčů, chci tak učinit alespoň touto cestou. Maminka byla s vašimi službami maximálně spokojena. Zvláště pak paní asistentka Zdeňka D., která byla s maminkou asi nejčastěji, se stala takřka součástí naší rodiny. Vyřiďte jí, prosím, maminčino i naše zvláštní poděkování.

Jsme si vědomi, že péče o maminku byla, zvláště v posledních měsících, čím dál náročnější. A přesto všechny asistentky zvládaly svou práci nejen zcela profesionálně, ale i s úsměvem a vlídným slovem, které je často důležitější, než cokoli jiného. Vlastně si ani neumím představit, jak bychom situaci s maminkou řešili, kdyby vaše organizace v našem městě neexistovala.

Ještě jednou vám všem moc děkujeme a moc si vážíme toho, co děláte pro druhé.

Ivo S., Frýdek-Místek, září 2019


Vážení přátelé, ráda bych tímto poděkovala za všechnu péči a služby, které pracovnice vaší organizace poskytují mojí mamince paní Z. L. Velmi oceňuji práci, kterou osobní asistentky dělají a jak krásný vztah se svými klienty dokáží navázat. S přibývajícími roky se stává péče o maminku čím dál náročnější, a to jak fyzicky tak i psychicky, ale všechny vaše osobní asistentky to zvládají s profesionalitou, přehledem a trpělivostí. Velký dík patří paní Pavle H., která tráví s maminkou nejvíce času a díky její pečlivosti, pochopení a optimictickému přístupu se maminka cítí dobře. Sami jsme už ve věku hodně nad sedmdesát a jsme dost omezování různými zdravotními problémy, které vyšší věk provází a bez pomoci Vaší organizace bychom nebyli schopni péči zvládat.Ještě jednou velký dík a všem přeji, aby jim elán a hlavně zdraví vydrželo i v příštím roce.
Zdenka Z., Ostrava, prosinec 2017


Dobrý den, chci poděkovat Vaší organizaci za pomoc se zajišťováním služeb u bratrů T. Sám p. Karel T. požádal o pomoc Vaši organizaci, nejen pro sebe, ale i pro svého bratra. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli při péči.

Sestra Anna W., Kunčičky u Bašky, březen 2018

Děkuji Vám za projevenou soustrast a milou vzpomínku na naši maminku, která mi už teď strašně chybí. Zároveň chci poděkovat Vám i Vaší spolupracovnici, která se mamince velice ochotně a obětavě věnovala, paní Radce N., byla velmi vstřícná, ochotná a trpělivá. Za vše znovu děkuji, dovedu ocenit Vaši náročnou práci. S díky a uznáním...
Věra R., Želechovice, únor 2017


Dovoluji si touto cestou vyjádřit upřímnou vděčnost paní Kovalské z ostravské pobočky, která mi prospěla mnoha radami a dodávala mi nezbytnou naději v době, kdy jsem řešila možnost péče o svého ovdovělého tatínka, který ve věku 92 let už nebyl schopen se o sebe starat sám. Umístění do jakéhokoli zařízení se dlouho bránil, chtěl zůstat ve svém bytě, ale pomoc pečovatelské služby a rodiny už nepostačovala. Od jara 2020 mi byla paní Kovalská nápomocna radou, velmi laskavě a trpělivě mi vysvětlovala, jak mám postupovat. Tatínek pak bohužel utrpěl doma úraz, skončil na úrazové chirurgii a posléze v LDN v Jeseníku, kde žije moje mladší sestra lékařka. Odtud bylo třeba ho pak převézt domů do Ostravy nebo do nějakého zařízení, i tehdy mi paní Kovalská radila a podporovala mě, když jsem nemohla najít volné sociální zařízení, kde by se tatínka ujali. Bylo domluveno, že by se v krajním případě o tatínka staraly Podané ruce v jeho bytě, kdyby se tam provedly alespoň základní úpravy. Pak se stalo, že tatínek v Jeseníku onemocněl covidem, jeho stav byl kritický, ale vzpamatoval se. Nakonec se koncem listopadu 2020 podařilo převézt do do Alzheimercentra v Ostravě, takže Podané ruce jsme nevyužili.

I tak jsem skutečně vděčná paní Kovalské, která vzorně plnila tu roli, kterou máte v názvu: nabízela mi oporu a "podané ruce".

Děkuji z celého srdce!

S pozdravem a přáním všeho dobrého

PhDr. Jana S., Ostrava, únor 2021

Dobrý den, paní Fajstlová, ráda bych poděkovala Vaší organizaci "Podané ruce" za příkladné služby při poskytování péče o mého tatínka pana V. K. Službu jsme začali využívat v loňském roce a po celou dobu se děvčata starala o tatínka s velkou obětavostí. Nedokážu si představit, jak bych péči o tatínka bez Vaší pomoci zvládla. V současné době jeho zdravotní stav vyžaduje celodenní péči, proto musel být umístěn v domově pro seniory.

Děkuji Vám za vše a přeji Vám i Vašim asistentům pěkné svátky, hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojených klientů v roce 2018.

Lenka Č., Prostějov, prosinec 2017


Vážená paní ředitelko, jménem celé naší rodiny chci poděkovat pracovnicím Vaší ostravské pobočky, vedené paní Hanou Kovalskou, za profesionální a bezpříkladnou péči o naši maminku, paní Z. L. Asistentky, paní Martina V., Pavla H., Dagmar M., Ivana H., Olga K., Zuzana K., Daniela Č. a další, svojí péčí od října 2011 připravily mamince spokojené stáří a zasloužily se, že se maminka dožila bezmála 96 let v domácím prostředí. Také děkujeme za účast na smutečním obřadu, kondolence a za květinový dar.

Ing. Jan C. CSc., Ostrava, únor 2018