ZAVEDENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

PRO SPRÁVU ORGANIZACE

Projekt podpořila Nadace OSF/ podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska

The project is being supported by the Open Society Fund Prague/by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens' active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.Délka projektu: 1. 9. 2023 - 31. 3. 2024

Kontaktní osoba: Ing. Sebastián Matula

Stručný popis projektu: Zavedení nového organizačně-informačního systému v naší organizaci, který přináší řešení několika konkrétních problémů jako jsou například: Fragmentace dat, informací, manuální a zdlouhavé procesy, apod.

Cíl projektu: Naše organizace si klade za cíl posílit svou konkurenceschopnost a efektivitu využíváním moderních informačních technologií. Projekt "Zavedení informačního systému pro správu organizace" se zaměřuje na optimalizaci využívání IT nástrojů a systémů a zlepšení kompetencí zaměstnanců v IT.

Cílem projektu je zvýšit odborné dovednosti našich zaměstnanců v oblasti IT a poskytnout jim potřebné znalosti a nástroje, které jim umožní efektivněji pracovat a dosáhnout lepších výsledků. Chceme investovat do zavedení softwarového systému Equip pro využití pracovníky organizace a odborného proškolení.


Informace o průběhu projektu

Po důkladném výběru jsme zvolili moderní a spolehlivý softwérový systém, který nejlépe odpovídá našim potřebám. Instalace i vše okolo systému proběhlo úspěšně. V průběhu používání tohoto programu pouze vychytáváme chyby, které se spontánně vyskytnou. Samozřejmě jsme se zaměřili na důkladné proškolení všech zaměstnanců, aby se naučili efektivně využívat nový systém. Školení zahrnovalo praktické ukázky a individuální asistenci, což přispělo k hladkému přechodu na nový systém.

Zaměstnanci nyní mohou snadno a rychle zaznamenávat svou docházku online, což výrazně zjednodušilo veškeré procesy a snížilo administrativní zátěž. Díky novému systému se zlepšila interní komunikace a koordinace mezi odděleními.

Nový systém poskytuje vyšší úroveň zabezpečení dat a zajišťuje lepší přehlednost a dostupnost informací pro všechny oprávněné osoby.

Díky této podpoře se nám podařilo nejen zefektivnit naše interní procesy, ale také vytvořit lepší pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Jsme přesvědčeni, že tento projekt bude mít dlouhodobě pozitivní dopad na naši organizaci.


#sodvahou