ZKVALITNĚNÍ PÉČE O KLIENTY

PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE
je spolufinancován Evropskou unií.


Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002207
Příjemce dotace: Podané ruce - osobní asistence
Výzva: výzva č. 30 - Rozvoj sociálních služeb (SVL)
Specifický cíl: 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
---
Celkové náklady: 2 834 626,00 Kč
Dotace: 2 692 894,70 Kč
---
Stručný popis projektu: Projekt zamýšlí nákup šesti nových automobilů pro výkon terénní formy osobní asistence spolku Podané ruce - osobní asistence. Díky novým automobilům se stane doprava osobních asistentek a koordinátorek za klienty a jejich doprovázení k lékaři či na úřady mnohem spolehlivější. Spolek bude schopen obsloužit i klienty z obtížně dostupných oblastí, sníží se počet odmítnutých zájemců o službu a zájemců o službu zařazených do databáze žadatelů, což přispěje k sociální inkluzi cílových skupin projektu.

---

Projekt byl úspěšně završen v říjnu 2018 převzetím 6 automobilů značky Renault. Auta budou jezdit ve všech třech krajích, ve kterých působíme - Moravskoslezském, Olomouckém i Zlínském. Budou je používat především osobní asistentky v terénu pro dojezd ke klientům a sociální pracovnice pro koordinaci služby.