CENÍK


Platnost od 1.1. 2024


Ceník je platný pro všechny klienty

(nevztahuje se na klienty z obcí Řepiště a Staříč - viz níže)


1. základní sazba 135 Kč/hod

Po-Pá od 6.00 - 22.00, dvě a více hodiny nepřetržitě


2. zvýšená sazba 155 Kč/hod

víkendy, státní svátky, noční služby v čase od 22 hodin do 6 hodin ráno,

méně než dvě hodiny nepřetržitě


3. zvýhodněná základní sazba (dle bodu 1.) 120 Kč/hod

asistence nad 80h v měsíci


4. zvýhodněná zvýšená sazba (dle bodu 2.) 135 Kč/hod.

asistence nad 80h v měsíci


5. Maximální úhrada klienta v jednom měsíci je stanovena ve výši 85 000 Kč.


6. smluvní pokuta 155 Kč/hod

neumožnění poskytnutí sjednané služby, neodhlášení služby minim. 5 pracovních dnů předem (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci)


7. Fakultativní činnost – doprava osobním vozidlem – 20 Kč/km + úhrada času osobní asistence.


Klient dále hradí:

Klient dále hradí za účelem umožnění poskytnutí služby veškeré výdaje, které jsou

vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na

kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování

služby atd.).


Ceník poskytovaných služeb osobní asistence pro klienty s trvalým bydlištěm v obci Staříč

platnost od 1. 1. 2024
Ceník poskytovaných služeb osobní asistence pro klienty s trvalým bydlištěm v obci Řepiště

platnost od 1. 1. 2024