Ceníky služeb osobní asistence platné od 1. 1. 2019

Poznámky k ceníku (platí pro všechny ceníky):

 • Maximální měsíční úhrada za službu osobní asistence činí 60 000,00 Kč.
 • V případě provedení služby dvěma osobními asistenty najednou, je účtována dvojnásobná sazba.
 • Pokud klient neumožní poskytovateli poskytnout sjednanou službu, může být účtována smluvní pokuta, která činí 130 Kč za každou jednu hodinu takto neposkytnuté služby (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci nebo v případě odhlášení služby 5 pracovních dnů před požadovanou změnou).
 • Klient dále hradí: Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).


Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji

Tento ceník je platný pro klienty, kteří využívají službu v Moravskoslezském kraji. Nevztahuje se však na klienty, kteří mají ceník pro konkrétní město či obec v MSK.

 • Po-Pá dvě a více hodin v kuse:      85,00 Kč / 1 hodina
 • Po-Pá méně než dvě hodiny v kuse:
  Po-Ne noční služby v době od 22 do 6 h:
  Po-Ne státní svátek:
  So-Ne jakýkoliv rozsah:                130,00 Kč / 1 hodina

 • Skupinová asistence u 2 až 4 osob (cena za osobu): 50,00 Kč / 1 hodina
  (Jsme schopni zajistit asistenci ve školských zařízeních, družinách, táborech či jiných zařízeních, příp. akcích. O konkrétních možnostech skupinové asistence se prosím informujte u sociální pracovnice z příslušné oblasti.)

Doprava osobním vozidlem - fakultativní činnost:
10,00 Kč / 1 km + úhrada za hodinu osobní asistence
dle výše uvedených sazeb.

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v Olomouckém a Zlínském kraji

 • Po-Pá dvě a více hodin v kuse:      95,00 Kč / 1 hodina
 • Po-Pá méně než dvě hodiny v kuse:
  Po-Ne noční služby v době od 22 do 6 h:
  Po-Ne státní svátek:
  So-Ne jakýkoliv rozsah:                130,00 Kč / 1 hodina

 • Skupinová asistence u 2 až 4 osob (cena za osobu): 50,00 Kč / 1 hodina
  (Jsme schopni zajistit asistenci ve školských zařízeních, družinách, táborech či jiných zařízeních, příp. akcích. O konkrétních možnostech skupinové asistence se prosím informujte u sociální pracovnice z příslušné oblasti.)
 • Doprava osobním vozidlem- fakultativní činnost:
  10,00 Kč / 1 km + úhrada za hodinu osobní asistence
  dle výše uvedených sazeb.


Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v obci Staříč

Osobní asistence Po-Ne jakýkoliv rozsah:    60,00 Kč / 1 hodina

Skupinová asistence u 2 až 4 osob (základní sazba): 50,00 Kč / 1 hodina

Doprava osobním vozidlem: 10,00 Kč/1 km + cena za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v obci Řepiště

 • Po-Pá dvě a více hodin v kuse:                                                85,00 Kč / 1 hodina
 • Po-Pá méně než dvě hodiny v kuse:
  Po-Ne noční služby v době od 22 do 6 h:
  Po-Ne státní svátek:
  So-Ne jakýkoliv rozsah:                                                          130,00 Kč / 1 hodina

 • Skupinová asistence u 2 až 4 osob (cena za osobu):               50,00 Kč / 1 hodina
  (Jsme schopni zajistit asistenci ve školských zařízeních, družinách, táborech či jiných zařízeních, příp. akcích. O konkrétních možnostech skupinové asistence se prosím informujte u sociální pracovnice z příslušné oblasti.)

Doprava osobním vozidlem- fakultativní činnost:
10,00 Kč / 1 km + úhrada za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb.

Na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a Obcí Řepiště bude klient hradit  55,00 Kč za 1 hodinu služby, a to až do výše příspěvku stanovenou Obcí Řepiště. Po vyčerpání stanoveného příspěvku bude klient hradit cenu dle výše uvedených sazeb.

Pro rok 2019 stanovila Obec Řepiště příspěvek pro jednoho klienta 30 000,00 Kč, a to    včetně dotační složky, která pro rok 2019 je 43,00 Kč za 1 hodinu služby.

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v DPS obce Sviadnov (nevztahuje se na klienty s trvalým bydlištěm mimo DPS)

I. Pondělí až pátek (pracovní dny) od 6:00 do 14:00 hod.

1. Služba osobní asistence: 85,00 Kč / 1 hodina

2. Praní prádla včetně pracích prost. a žehlení v prádelně DPS: 25,00 Kč /1 kg

3. Použití čisticího prostředku VAX: 25,00 Kč / 1 dcl VAX prostředku

4. Doprava osobním vozidlem obce Sviadnov: 4,50 Kč / 1 km

5. Nákup a pochůzky se počítají 20 minut za jeden nákup: 25,00 Kč / nákup nebo pochůzka

6. Ohřev stravy v kuchyni DPS: 10,00 Kč / 1 ohřev

7. Zapůjčení el. polohovací postele včetně matrace: 450,00 Kč / 1 měsíc (15,00 Kč / 1 den)

II. Pondělí až pátek od 0:00 h do 6:00 h, od 14:00 h do 24:00 h, sobota, neděle, státní svátek, noční

 1. Po-Pá dvě a více hodin v kuse:                           85,00 Kč / 1 hodina
 2. Po-Pá méně než dvě hodiny v kuse:
  Po-Ne noční služby v době od 22 do 6 h:
  Po-Ne státní svátek:
  So-Ne jakýkoliv rozsah:                                    130,00 Kč / 1 hodina
 3. Doprava osobním vozidlem: 10,00 Kč / 1 km + cena za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb