Vážení klienti a příbuzní klientů, tímto Vás informujeme o změně Ceníku platné k 1. 9. 2022.
Ke změně jsme byli nuceni přistoupit z důvodu nepříznivého vývoje cen na trhu a s tím souvisejícím růstem nákladů organizace. Nadále bude naši prioritou Vaše spokojenost a kvalita odvedené péče pro Vás a Vaše blízké. Nový ceník Vám byl zaslán také poštou nebo emailem.  

Ceník služeb platný od 1. září 2022

Ceník je platný pro všechny klienty
(nevztahuje se na klienty z obcí Řepiště a Staříč - viz níže)

1. základní sazba     120 Kč / hod

    Po-Pá dvě a více hodin nepřetržité služby

2. zvýšená sazba     135 Kč / hod

    méně než dvě hodiny nepřetržité služby
    noční služby v době od 22 do 6 h, státní svátky, víkendy

3. zvýhodněná základní sazba (dle bodu 1.)     110 Kč / hod

    asistence minim. 150 h v měsíci

4. dvojnásobná sazba

    při provedení služby 2 asistenty najednou se účtuje 2x základní i zvýšená sazba

5. maximální úhrada (1 klient)     70 000 Kč / měsíc

6. smluvní pokuta     135 Kč / hod

    neumožnění poskytnutí sjednané služby, neodhlášení služby minim. 5 pracovních dnů předem          (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci)

7. fakultativní činnosti

    doprava osobním vozidlem 20 Kč / km + úhrada času osobní asistence

Klient dále hradí:

Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).


Ceník poskytovaných služeb osobní asistence
pro klienty s trvalým bydlištěm v obci Staříč

platnost od 1. 9. 2022

1. základní sazba     70 Kč / hod

     Po-Ne jakýkoliv rozsah

2. dvojnásobná sazba

     při provedení služby 2 asistenty najednou se účtuje 2x základní sazba

3. maximální úhrada (1 klient)     70 000 Kč / měsíc

4. smluvní pokuta      135 Kč / hod

     neumožnění poskytnutí sjednané služby, neodhlášení služby minim. 5 pracovních dnů předem

     (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci)

5. fakultativní činnosti

    doprava osobním vozidlem 20 Kč / km + úhrada času osobní asistence

Klient dále hradí:

Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).


Ceník poskytovaných služeb osobní asistence
pro klienty s trvalým bydlištěm v obci Řepiště

platnost od 1. 9. 2022

1. základní sazba     120 Kč / hod

    Po-Pá dvě a více hodin nepřetržité služby

2. zvýšená sazba     135 Kč / hod

    méně než dvě hodiny nepřetržité služby

    noční služby v době od 22 do 6 h, státní svátky, víkendy

3. zvýhodněná základní sazba (dle bodu 1.)     110 Kč / hod

    asistence minim. 150 h v měsíci

4. dvojnásobná sazba

    při provedení služby 2 asistenty najednou se účtuje 2x základní i zvýšená sazba

5. maximální úhrada (1 klient)     70 000 Kč / měsíc

6. smluvní pokuta     135 Kč / hod

    neumožnění poskytnutí sjednané služby, neodhlášení služby minim. 5 pracovních dnů předem          (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci)

7. fakultativní činnosti

    doprava osobním vozidlem 20 Kč / km + úhrada času osobní asistence

Na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a Obcí Řepiště bude klient hradit 70,00 Kč za 1 hodinu služby, a to až do výše příspěvku stanovenou Obcí Řepiště. Po vyčerpání stanoveného příspěvku bude klient hradit cenu dle výše uvedených sazeb.

Pro rok 2022 stanovila Obec Řepiště příspěvek pro jednoho klienta 30 000 Kč (po domluvě s obcí může být individuálně navýšena), a to včetně dotační složky, která pro rok 2022 je 43,00 Kč za 1 hodinu služby.

Klient dále hradí:

Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).