PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE JE V ROCE 2023 REALIZOVÁN
S FINANČNÍ (A JINOU) PODPOROU NÁSLEDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ:

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2023

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2023.


STATUTÁRNÍ MĚSTA: