PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE JE V ROCE 2024 REALIZOVÁN

S FINANČNÍ (A JINOU) PODPOROU NÁSLEDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ:


Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2022, 2023, 2024

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro rok 2022, 2023


STATUTÁRNÍ MĚSTA:

DĚKUJEME!