HISTORIE

V roce 2000 vzniklo občanské sdružení "Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci". Sdružení založili lidé, kteří se chtěli věnovat zejména canisterapii, což je léčebné působení psů na zdravotní stav člověka. Tuto činnost vykonávají především dobrovolníci. Se psy navštěvují domovy důchodců, ústavy sociální péče, centra pro zdravotně postižené a další zařízení, kde je tato činnost potřebná a užitečná. Postupem času začalo být evidentní, že u dobrovolnictví nemůžou zůstat. Část členů se navíc rozhodla nasměrovat činnost ještě jedním směrem, a to poskytováním služeb osobní asistence. Canisterapie funguje tedy nadále spíše díky dobrovolníkům, osobní asistence se však postupně zprofesionalizovala.

Služba osobní asistence se řídí potřebami a přáními klienta. Klientovi jsou poskytovány takové služby, které mu umožní žít způsobem života, jenž se co nejvíce blíží životu "zdravého", nehandicapovaného člověka. Tímto se usiluje o důstojný život klienta, tak aby klient byl součástí společnosti a nebyl vyčleněn tím, že je umístěn v ústavu apod. Služba osobní asistence je oproti ústavnímu zařízení levnější a má menší dopady na klienta samotného. Klient není vyrván z domácího prostředí, a může tak i při svém negativním zdravotním stavu žít "normální" život - tj. pracovat, studovat, vést vlastní domácnost, vychovávat děti, chodit za kulturou atd.

Dne 6. 3. 2001 schválilo představenstvo sdružení vznik své první organizační jednotky s určením realizovat pouze a výhradně projekt "Poskytování služeb osobní asistence" s nynějším názvem Podané ruce - osobní asistence. Tato organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu.

Služby osobní asistence jsme začali poskytovat v květnu roku 2001 za spolupráce města Frýdek-Místek. Postupně se projekt rozšířil do okolních obcí. V roce 2002 jsme podali "pomocné ruce" také v oblastech Ostrava, Nový Jičín, Karviná, Opava, Třinec, Havířov, Český Těšín a další. V průběhu let jsme poskytovali službu klientům v oblasti Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského, Jihomoravského kraje a také kraje Vysočina. V současné době působíme ve třech krajích - Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském.

Organizační jednotka začala pracovat s jednou ředitelkou, na kterou bylo vypsáno výběrové řízení. Vybrána byla paní Helena Fejkusová, která se velmi osvědčila a bylo zřejmé, že byla zvolena správná osoba. Ke konci roku 2001 bylo zaměstnáno cca 20 terénních pracovníků. Vše fungovalo především za finanční spoluúčasti města Frýdku-Místku a klienti si na službu také přispívali. Koncem roku bylo požádáno o dotaci na MPSV na rok 2002. Nad očekávání jsme obdrželi cca 5 milionů Kč. To znamenalo, že služba se mohla rozvinout, a koncem roku 2002 bylo zaměstnáno již cca 200 zaměstnanců. Na jednu stranu bylo výborné, že služba mohla být poskytnuta velkému množství klientů, na druhou stranu zde byl i velký závazek. Dotace se obvykle poskytují pouze na jeden rok. Bylo tedy nutné zajistit další financování tak velkého počtu lidí. S tím postupně narůstala administrativa a organizační náročnost. O řízení se moc nedalo mluvit, všichni dělali všechno, co bylo třeba udělat. Ředitelka si postupně kolem sebe musela vybudovat tým lidí, na které se mohla spolehnout a kteří také převzali některé její zodpovědnosti.

Podařilo se získat dotace i na další rok, ale to již nebylo dostatečné. Přistoupilo se tedy k tomu, že se zvedla cena pro klienty, čímž klientů ubylo. Tím mohlo dojít i k úbytku pracovníků. Vše se protříbilo celkem přirozeně, nemuselo se přikračovat k hromadnému propouštění. Navíc fluktuace zaměstnanců v sociálních službách je velká. Pokud někdo odešel, nepřijímala se za něj náhrada. Počet pracovníků se postupně ustálil. V současné době je stálých cca 120 pracovníků této organizační jednotky.

V roce 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách a sdružení na něj muselo reagovat, neboť přinesl mnoho nových povinností. Poskytování osobní asistence se stalo ještě více profesní záležitostí, je nutné mít zpracovány standardy kvality sociální služby a jimi se také řídit. Musely být do práce zavedeny nové postupy, nové metody apod.

Čas neuvěřitelně běží. A těch krásných a hlavně velmi plodně využitých dvacet let nám všem pomohlo profesionálně dospět. I samotná organizace vyzrála, zmoudřela, vypracovala se. V současné době jsme jedním z největších poskytovatelů osobní asistence v České republice. Službu již poskytujeme nejen ve Frýdku - Místku a okolí. Dnes máme pobočku v Ostravě, ve Zlíně pro obyvatele Zlínského kraje a v Prostějově pro Olomoucký kraj.

Jen několik čísel ke srovnání. V roce 2001: 8 zaměstnanců a 4 781 hodin služby pro 39 klientů. V současné době je počet zaměstnanců zhruba 135 a počet klientů se pohybuje kolem 250 měsíčně. V roce 2020 osobní asistentky a asistenti poskytli více než 126 tisíc hodin služby u klientů. Čísla jsou důležitá a objektivní. Hlavní je ale každý službou zajištěný klient. Osobní asistence je jednou z možností řešení svízelné zdravotní i sociální situace. A při službě člověk pomáhá člověku. Je to pro všechny strany ten nejpřirozenější stav.

Klienti mohou službu dle potřeby využívat až 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Staráme se o klienty od jednoho roku věku. Našimi klienty jsou děti, dospělí i senioři se sníženou soběstačností.