PODANÉ RUCE OSOBNÍ ASISTENCE

PRO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Vážení klienti a rodiny klientů,

stále trvá nouzový stav (zatím do 22. 1. 2021) z důvodu nepříznivé epidemiologické situace pandemie COVID-19. Týká se to i fungování našeho pobočného spolku Podané ruce - osobní asistence a poskytování terénní sociální služby osobní asistence.

Mnozí z Vás se již mohli s nemocí setkat a určitě to není vůbec příjemná zkušenost. Pevně věřím, že jste to přestáli bez větších problémů, ale nikdo si opakovanou návštěvu COVIDu nepřeje.

Také někteří z nás zaměstnanců Podaných rukou nebyli této vizity ušetřeni. A sdílená a sdělená zkušenost mnohým pomohla změnit náhled a nepodceňovat, ale řídit se doporučeními ze strany odborníků, epidemiologů.

Všichni víte, nejčastěji z médií, že zaměstnanci sociálních služeb v terénní formě budou testováni POC screeningovými testy. Pro klienty pobytových služeb (např. domovů pro seniory aj.) je rovněž testování povinné. Vás, klientů v domácím prostředí, se testování netýká.

Testování není jednorázová akce, ale bude se dít 1x týdně vždy u našich smluvních lékařů ve všech krajích, kde Podané ruce službu poskytují. Testováni budou osobní asistentky a asistenti a sociální pracovnice - tedy ti, kteří se setkávají s Vámi, klienty.

Všichni se snaží ohrožené skupiny obyvatel, lidi s postižením, seniory, lidi se slabší imunitou, chránit. A toto je i jeden z důvodů testování, které u našich zaměstnanců započalo 23. 11. 2020 a v týdenních intervalech se bude opakovat až do odvolání.

Obracím se na Vás všechny. Žádám Vás o pochopení. Testování, které je pro poskytovatele sociálních služeb povinné, a dané rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR z 2. 11. t. r., může být komplikací při zajištění služeb pro Vás. Sociální pracovnice Vás budou informovat, zda testy nebudou zasahovat do konkrétní služby. Ale ideální nikdy nic nebude. Nyní je čas na vzájemné pochopení, podporu i pokoru. Možná z boje s COVIDem-19 vyjdeme bohatší o zkušenost a empatii a to není málo.

Přeji Vám i nám pevné zdraví a neutuchající optimismus.

Ve Frýdku- Místku dne 4. 1. 2021 

Bc. Helena Fejkusová
ředitelka


Vážení a milí uživatelé služby osobní asistence, vážené rodiny a přátelé našich klientů,

letošní rok je skoro minulostí, ale určitě na něj nezapomeneme. Byl zkouškou psychických a fyzických sil nás všech. Naložil nám opravdu velký ranec starostí i výdajů. Kdyby mi někdo nutil ten scénář roku 2020 koncem loňského roku a sdělil mi, že to bude největší hit posledních padesáti let, neuvěřím. To přece známe jen ze sci-fi filmů. Kdyby to byl jen sen, neumírali by při něm lidé. Bohužel, sen to nebyl a stále ten film běží.

Vypadá to, že se ještě s nemocí COVID-19 budeme nejen setkávat, ale mnozí si ji přímo osahají. Proto mysleme na sebe navzájem. Dodržujme doporučená i nařízená opatření.

My musíme používat při práci s klienty respirátor, předpokládám, že s tím vy, klienti, nemáte problém, a osobní asistentky a asistenty se zakrytými ústy i nosem akceptujete. Musíme používat při práci rukavice. To je ale běžný standard a jinak ani pracovat naši lidé nemohou. Musíme se při příchodu k vám dezinfikovat, dezinfekci používáme i v průběhu práce po jednotlivých pracovních úkonech.

Všechny tyto činnosti jsou ochranou Vás, klientů, i nás, zaměstnanců.

Vážení klienti a rodiny, žádám Vás, abyste nadále a z preventivních důvodů dezinfekci i zakrytí úst a nosu využívali. Chráníte nejen sebe, ale i naše pracovníky, a tím i další lidi, kteří se bez osobní asistence neobejdou.

Vážení a milí klienti. Dovolím si Vám touto cestou poděkovat za průběh celého roku 2020. Rovněž Vám všem chci popřát za kolektiv organizace Podané ruce - osobní asistence krásné a pokud možno ničím nerušené prožití vánočních svátků. Zdraví a štěstí v roce 2021.

Díky Vám za důvěru i spolupráci.

Všem pohodový, normální rok 2021

Ve Frýdku-Místku dne 21. 12. 2020 Helena Fejkusová, ředitelka organizace 

OHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace.
Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Chtěla bych upřímně poděkovat jménem svým i jménem všech klientů vedení Podaných rukou - paní ředitelce Fejkusové, Mgr. Martině Šrubařové, všem asistentkám i jiným pracovníkům za obětavou péči, kterou věnují nám, nemocným.

Tato péče je důležitá v době, která se vymyká z normálu, kterou jsme dříve nepoznali, a kterou zatím prozkoumáváme.

Držme si pěsti, ať se situace zlepší.

Jiřina G., klientka, Frýdek-Místek, říjen 2020

Vážená paní Horňáčková, chci Vám jménem naší rodiny z celého srdce poděkovat za obětavou práci, kterou pomáháte, rozdáváte radost a naplňujete život svých klientů láskou. Moc si vážíme pomoci, kterou jste mamince poskytli. Těšila se na každý den s děvčaty.
Přeji Vám spoustu spokojených klientů a hodně sil při rozdávání radosti.
Za celou rodinu

Kateřina H., Frýdlant n/O, červen 2020

Dovolte, abychom Vám všem velmi srdečně a upřímně poděkovali za vše, co jste pro naši maminku udělali, děkujeme za Vaši péči a pomoc, kterou jste nám a naší mamince poskytli. Především pak Vám paní Kovalská a paní Teplárková. Paní Teplárkové osobně poděkujeme za její laskavou a dokonalou péči o maminku. Přejeme Vám mnoho dobrého, všem pevné zdraví a mnoho sil, v této těžké době.
Ovšem, zasloužili byste mnohem větší dík a obrovskou poklonu celému týmu za náročnou práci, kterou vykonáváte. Je to nesmírně záslužná práce a my si ji velice vážíme.
Přejeme všem velmi pevné zdraví a přání, abyste si na naši rodinu někdy vzpomněli.
S úctou a pozdravy, 

Eva a Miloš N., Ostrava, březen 2020

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Velice si vážím této pomoci, která mi pomáhá zvládat, jak psychicky, ale i fyzicky mého dospělého 20letého autistického syna.

Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistence paní Zuzce K., která vede syna v rámci možností k samostatnosti, dopomáhá při oblékání, obouvání, což je při jeho výšce a váze velmi náročné. Převážně chodí na procházky, na hřiště, kde musí mít syna pod neustálým dohledem, není to vždy jednoduché. Při nepříznivém počasí jezdí vlakem, hlavně si oblíbili směr Český Těšín. Velmi to oceňuji, protože vím, že někdy pohledy druhých, kteří neznají jeho postižení, jsou náročné. Hlavně se udržet, ať nedochází ke slovním konfliktům, toto Zuzka zvládá na 100%.

Zuzka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. Syn, i přes své postižení, to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje. S přátelským pozdravem

Karla B., Frýdek-Místek, únor 2020

Chtěla bych touto cestou poděkovat osobní asistentce paní Blance K., která věnuje luxusní péči naší mamince paní Marii B. Blani, za vše, co pro naši maminku i pro celou rodinu děláš, Ti moc děkujeme. Za rodinu 

Bronislava H., Staříč, leden 2020

Paní Mgr. Šrubařová, vzhledem k tomu, že manželka nastoupila do Domova seniorů, dovolte mi, abych Vám osobně a celému vedení Podaných rukou - osobní asistence poděkoval za velmi dobré a vysoce odborné služby po celou dobu naší spolupráce.
Současně a s plnou úctou chci poděkovat Vašim obětavým pracovnicím. Pavle S. za její zvlášť kvalifikovaný přístup a pochopení situace klienta včetně vytváření pozitivní nálady v dané situaci. Stejné poděkování patří Blance H. a Dagmar V., které svým lidským přístupem vytvářely dobrou náladu a měly pochopení v složité zdravotní situaci.
Ještě jednou děkuji všem za odbornou, obětavou a vysoce náročnou práci. S úctou

Vlastimil D., Frýdek-Místek, leden 2020

Podané ruce jsou báječnou organizací, plnou pochopení k lidem, kteří to potřebují, jsou skupinou skvělých lidí, věnujících se špatně vidícím, chodícím, starým, ale i mladým, postiženým nějakou chorobou, která jim neumožňuje žít naplno, jako ti zdraví. Podané ruce mají své velmi příjemné a schopné asistentky. Ty nehledí na obtížnost své činnosti a jsou svým klientům velkou oporou. Někdy i bez ohledu na čas. Nebudeme si ale nic nalhávat, asistentek není nikdy dost. O tuto obtížnou práci, jakou je starost o méně schopného nebo nemocného člověka v jeho domácím prostředí, neprojevuje mnoho empatických lidí - především žen, velký zájem. O to je to zaměstnání cennější a potřebnější. Sami nikdy nevíme, kdy budeme pomoc jiného člověka nutně potřebovat.

Tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly tyto výborní "andělé". Náš život, s mým sportovně založeným manželem, probíhal zajímavě a velice dobře, až nadešel čas, kdy můj Zdeněk po zeleném zákalu oslepl. Konec sportování, kultury, chození po horách, na což jsme byli celá léta zvyklí. Kolem jen TMA... Po tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly dvě báječné asistentky, aby mi pomohly těžkou a časově náročnou situaci péče o nevidomou osobu zvládnout. Staraly se především o dvouhodinové procházky s mým manželem. Bohužel můj drahý manžel 20. ledna letošního roku zemřel. Snad si to už ve svém věku i přál, neboť když oslepne aktivní člověk, je to tragedie. Čas jsme mu zpříjemňovaly jak to jen šlo, ale zrak ničím nenahradíš. Nikdy nezapomenu na péči "Podaných rukou". Cítím k nim velikou úctu a díky.

Hanka K., Havířov, květen 2020

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ (A JINOU) PODPOROU NÁSLEDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ:

Priority ZK
Zajištění dostupnosti 

Následující loga a znaky jednotlivých měst a obcí jsou seřazeny v pořadí jako názvy výše:

Fyzické a právnické osoby:

Gabriela Kufová
Tomáš Novák
Dagmar Filipová
Monika Stolářová
Marie Mrázová
Anna Kolářová
Dagmar Kohutová
Naděžda Kosturová
Eva Ševcová

Rybizak, s.r.o.
Valmedica FM
Evolution Brothers, s. r. o.

Přejít na stránky projektu CANISTERAPIE