PODANÉ RUCE OSOBNÍ ASISTENCE

PRO SNADNĚJŠÍ ŽIVOT

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ

Vážení klienti, vážené rodiny a přátelé našich uživatelů,

epidemiologická situace je stále nepříznivá. Zdravotníci i ostatní záchranné složky nepolevují ve svém nasazení. Stále jsou těmi nejexponovanějšími a nejvytíženějšími. Jsme jistě všichni rádi. Máme jistotu, že se v nemocnicích o všechny profesionálně a s lidským přístupem postarají. Činnost pracovníků v sociálních službách je také nezastupitelná a potřebná. Osobní asistentky a asistenti jsou v terénu nejen ve dny pracovní, ale jsou s vámi o víkendech i o svátcích. Jsou na svých pracovištích, tedy převážně ve vašich domácnostech tehdy, když je potřebujete a je na ně spolehnutí. 

Podané ruce - osobní asistence poskytují službu již dlouhých a kulatých dvacet let. Bohužel ani letošní narozeninový rok nebude tím vysněným a plným oslav a bilancování. Vypadá to na další zkoušku, která nás všechny čeká. Zkouška spolupráce, tolerance i odbornosti, empatie i lidskosti.

Nouzový stav vyhlášený vládou ČR trvá zatím do 11.4.2021. Nesnažíme se situaci zlehčovat ani nepropadáme beznaději. Zaměstnanci v přímé obslužné péči musí mít vždy ve službě i při přesunech mezi klienty respirátor typu FFP2 nebo FFP3. Vás, vážení klienti a všichni, kteří se s uživateli služby setkáváte v domácnostech, žádám o dodržování nošení ochrany úst a nosu pomocí respirátorů nebo jednorázových chirurgických roušek. Nelze je prát a nosit opakovaně, to mějte, prosím, na paměti. Opakované použití nebo vlhká rouška je nebezpečným zdrojem patogenních virů. Osobní asistentky i asistenti, včetně sociálních pracovnic, jsou každý týden u našich smluvních lékařů testováni antigenními testy. Tím jsou chráněny naše pracovní týmy, ale hlavně vy, naši klienti. I vy máte možnost se nechat testovat. Využijte ji prosím v testovacích centrech a zcela zdarma, hlavně blízcí klientů. Pokud to jen trochu technicky lze, testování je vhodné i pro klienty. 

Nadále máme všichni povinnost hlásit zdravotní problémy, které mohou signalizovat diagnózu COVID-19 a následně i čekání na test PCR, vznik karantény při vlastním onemocnění nebo onemocnění člověka ve společné domácnosti. Toto se týká i vás, vážení klienti spolu s lidmi ze společné domácnosti či lidmi, se kterými jste přišli do osobního kontaktu. V zájmu nás všech sdělujte tyto informace příslušné sociální pracovnici ihned při jejich vzniku. Chraňme se tím všichni navzájem. Čeká nás všechny ještě dlouhá doba boje s COVIDem-19 ve všech jeho mutacích. Pevně věřím, že to společně zvládneme a z nové situace vyjdeme nejen neporaženi, ale i bohatší o zkušenost.

Ve Frýdku-Místku dne 3.3.2021
Bc. Helena Fejkusová, ředitelka


Vážení klienti, příbuzní klientů,

vzhledem ke stále zhoršující se situaci si Vás dovoluji informovat o aktuálních opatřeních, která se dotýkají zejména Vás klientů a Vašich blízkých. Prosím, věnujte jim pozornost.

Děkuji za spolupráci a přeji hlavně pevné zdraví.

Mgr. Martina Šrubařová,
zástupkyně ředitelky

  • klienti a další přítomné osoby během poskytování sociální služby v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest,a to s výjimkou úkonů poskytování sociální péče neslučitelných s touto povinností
  • při pohybu ve venkovních prostorách nebo uvnitř budov (např. na nákupech) je nutno mít respirátor nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické roušky
  • všichni klienti a jejich blízké osoby mají povinnost informovat o výskytu klinických příznaků COVID-19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19, a to neprodleně po zjištění
  • pokud je klient nebo jeho blízká oslovena Hygienickou stanicí k vytrasování osob pro potřeby testování a zamezení šíření nákazy covid - uvést jméno osobní asistentky, která v posledních dnech docházela na službu - je to v rámci ochrany našich zaměstnanců a také aby mohly být služby klientům nadále poskytovány
  • nadále probíhá pravidelné testování zaměstnanců, děkujeme za Vaši vstřícnost při změnách v nastavení služeb

Naší organizaci je 20 let


Dne 6. března 2001 schválilo představenstvo občanského sdružení "Podané ruce - Společnost pro canisterapii a osobní asistenci" vznik své první organizační jednotky s určením realizovat pouze a výhradně projekt "Poskytování služeb osobní asistence" s nynějším názvem Podané ruce - osobní asistence. Tato organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu.

Služby osobní asistence jsme začali poskytovat v květnu roku 2001 za spolupráce města Frýdek-Místek. Více najdete v naší "Historii"


Pozdrav od naší patronky, Marty Kubišové

Paní Marta Kubišová je patronkou naší organizace již sedmý rok. Jsme moc rádi, že na nás myslí i v současné složité situaci. Posílá nám mnoho pozdravů a přeje pevné zdraví našim zaměstnancům a dobrovolníkům, ale také našim klientům. Moc si pochvaluje kalendář, který ke svému 20. výročí připravili a vytiskli kolegové z canisterapie, a který je plný krásných fotografií našich canisterapeutických čtyřnohých parťáků. Paní Kubišová si do něj zapisuje rozpis zalévání svých početných orchideí a má tak "Podané ruce" stále na očích...

4. 3. 2021


Již od roku 2001 pomáháme těm,
kteří si sami pomoci nemohou


Důležité dokumenty pro seznámení s osobní asistencí 


Zveme vás ke zhlédnutí videa o naší organizaci a osobní asistenciOHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace.
Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Vážená paní ředitelko, děkujeme tímto kolektivu vašich osobních asistentek - Alence, Helence a Alence za péči a příjemnou atmosféru, kterou denně poskytovaly naší mamince a tím zpříjemňovaly kvalitu jejího života po dobu, kdy byla upoutána na lůžko. Vždy měly úsměv na tváři, byly pečlivé, ochotné, svědomité, zkrátka jedničky! Jsou to výjimečné osobní asistentky, kterým jsme s důvěrou svěřili do péče svoji maminku a věděli jsme, že je o ni maximálně postaráno.
Dík patří také sociální pracovnici Mgr. Lucii Horňáčkové za ochotu a spolupráci při řešení a koordinaci služeb.
Prosíme sdílejte tuto pochvalu s Vašimi spolupracovníky.

Anna K., Palkovice, březen 2021

Paní asistentky, které nám pomáhají starat se o maminku jsou úžasné. Velmi si vážím jejich pracovitosti, ochoty a vstřícnosti a tímto bych chtěla všem moc poděkovat. Moc díky také za to, že organizace "Podané ruce" existuje.
Marie Ch., Čeladná, únor 2021 

Chtěla bych upřímně poděkovat jménem svým i jménem všech klientů vedení Podaných rukou - paní ředitelce Fejkusové, Mgr. Martině Šrubařové, všem asistentkám i jiným pracovníkům za obětavou péči, kterou věnují nám, nemocným.

Tato péče je důležitá v době, která se vymyká z normálu, kterou jsme dříve nepoznali, a kterou zatím prozkoumáváme.

Držme si pěsti, ať se situace zlepší.

Jiřina G., klientka, Frýdek-Místek, říjen 2020

Vážená paní Horňáčková, chci Vám jménem naší rodiny z celého srdce poděkovat za obětavou práci, kterou pomáháte, rozdáváte radost a naplňujete život svých klientů láskou. Moc si vážíme pomoci, kterou jste mamince poskytli. Těšila se na každý den s děvčaty.
Přeji Vám spoustu spokojených klientů a hodně sil při rozdávání radosti.
Za celou rodinu

Kateřina H., Frýdlant n/O, červen 2020

Vaše Podané ruce nám dlouhá léta pomáhaly svědomitě pečovat o maminku a za tu dobu se u maminky vystřídalo minimálně 5 osobních asistentek. Všechny pracovaly velmi svědomitě. Mohla jsem se zcela na ně spolehnout a v tom čase si vyřídit nutné záležitosti mimo domov. Nejdéle o maminku pečovala Marcelka. Myslím, že za ta léta najezdila s vozíkem desítky kilometrů a to téměř za každého počasí. Mamince to velmi prospívalo.

Kdo tuto službu vykonává ví, že jde o velmi náročnou péči a tak jsem Vám všem chtěla moc poděkovat za vstřícnost a ochotu, se kterou byla služba vykonávána. Ještě jednou děkujeme!

Marie K., Frýdlant nad Ostravicí, březen 2021

Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vaší organizaci Podané ruce - osobní asistence poděkovat za péči o mne a mou maminku, kterou využívám letos již 10. rokem a moje maminka 9. rokem.
Mé poděkování patří i naší dlouholeté a obětavé asistentce Zuzaně Kleknerové, i Ivaně Horváthové a Jiřině Obodové. Děkujeme i organizaci, která touto službou zajištuje, abychom mohli žít plnohodnotným životem, já i má maminka, v domácím prostředí.
Ze srdce Vám i asistentkám děkujeme a přejeme hodně spokojených klientů i obětavých asistentek, které tuto práci dělají s velkým nasazením a hlavně SRDCEM.

S pozdravem klienti Ondřej a Marie S., Fryčovice, únor 2021

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Velice si vážím této pomoci, která mi pomáhá zvládat, jak psychicky, ale i fyzicky mého dospělého 20letého autistického syna.

Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistence paní Zuzce K., která vede syna v rámci možností k samostatnosti, dopomáhá při oblékání, obouvání, což je při jeho výšce a váze velmi náročné. Převážně chodí na procházky, na hřiště, kde musí mít syna pod neustálým dohledem, není to vždy jednoduché. Při nepříznivém počasí jezdí vlakem, hlavně si oblíbili směr Český Těšín. Velmi to oceňuji, protože vím, že někdy pohledy druhých, kteří neznají jeho postižení, jsou náročné. Hlavně se udržet, ať nedochází ke slovním konfliktům, toto Zuzka zvládá na 100%.

Zuzka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. Syn, i přes své postižení, to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje. S přátelským pozdravem

Karla B., Frýdek-Místek, únor 2020

Předešlé Vánoce 2020 se na mně sesypaly ne s veselými problémy, ale chmurnými. Jsem zdravotně postižený a mimo všech ostatních těžkých nemocí je nejhorší praktická slepota. Koncem roku jsem začal kráčet do tmy. Obava vánočních svátků po 77 letech ve tmě, byla hrozná. Představa, že ke mně nepřijdou na 2hodiny asistentky, byla na 4 dny hrozná představa, ale protože jsem neměl dny volna a svátky ve smlouvě, požádal jsem Mgr. Martinu Šrubařovou o pomoc. Ač asistentky mají své rodiny, a chtěli také své volno, nakonec jsem se dočkal jejich služeb a to paní Zdeňky, Evy F., Evy P. a Aleny S. Tyto asistentky mi připravily vánoční a novoroční svátky na takové úrovni, jaké jsem ještě nikdy nezažil. Jejich vyzdobení bytu, příprava jídla a společnost byla nádherná. Tyto asistentky, mimo své práce, mi připravily každá nějaké překvapení v podobě malých dárků. Chtěl bych moc poděkovat všem jmenovaným, zároveň bych chtěl poděkovat všem malým organizacím, které v tomto období pomáhají samotným postiženým lidem. V současné době chci vyzvednout jejich těžkou a nebezpečnou práci (chodí od klienta ke klientovi anebo dojíždí), v době Covidu19, kdy jsou chráněny jen respirátory, rukavicemi a desinfekcí. Ke své práci všude přidávají kus svého srdíčka, aby v této těžké době pomáhali opuštěným zdravotně postiženým lidem. Tímto poděkováním chci vyzvednout práci organizace Podaných rukou ve Frýdku -Místku. 

Augustin Z., Frýdek-Místek, únor 2021

Paní Mgr. Šrubařová, vzhledem k tomu, že manželka nastoupila do Domova seniorů, dovolte mi, abych Vám osobně a celému vedení Podaných rukou - osobní asistence poděkoval za velmi dobré a vysoce odborné služby po celou dobu naší spolupráce.
Současně a s plnou úctou chci poděkovat Vašim obětavým pracovnicím. Pavle S. za její zvlášť kvalifikovaný přístup a pochopení situace klienta včetně vytváření pozitivní nálady v dané situaci. Stejné poděkování patří Blance H. a Dagmar V., které svým lidským přístupem vytvářely dobrou náladu a měly pochopení v složité zdravotní situaci.
Ještě jednou děkuji všem za odbornou, obětavou a vysoce náročnou práci. S úctou

Vlastimil D., Frýdek-Místek, leden 2020

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ (A JINOU) PODPOROU NÁSLEDUJÍCÍCH SUBJEKTŮ:

Priority ZK
Zajištění dostupnosti 

Následující loga a znaky jednotlivých měst a obcí jsou seřazeny v pořadí jako názvy výše:

Fyzické a právnické osoby:

Gabriela Kufová
Tomáš Novák
Dagmar Filipová
Monika Stolářová
Marie Mrázová
Anna Kolářová
Dagmar Kohutová
Naděžda Kosturová
Eva Ševcová

Rybizak, s.r.o.
Valmedica FM
Evolution Brothers, s. r. o.

Přejít na stránky projektu CANISTERAPIE