OHLASY

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace. 

Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.

Vážená paní ředitelko, chtěla bych touto cestou poděkovat Vaší organizaci Podané ruce - osobní asistence za péči o mou maminku B. T., kterou jsme využívali v loňském roce od jara až do jejich posledních dnů v listopadu 2022. Spolupráce s Mgr. Kovalskou, Mgr. Bubíkovou a Mgr. Konečnou probíhala na profesionální úrovni, zároveň však byla velmi empatická, vstřícná a důvěrná. Mé velké poděkování patří obětavým, laskavým a vstřícným asistentkám Renátce O. a Ludmile M., které moje maminka vždy s radostí vyhlížela a těšila se na ně. Pokud jí její zdravotní stav dovolil, troufám si říct, že jejich vzájemný vztah byl oboustranně obohacující. Díky vaší pomoci jsem mohla chodit v klidu do práce nebo si zařídit nezbytné záležitosti. Teď už vím, že pro lidi sužující různé zdravotní neduhy, ležící, nechodící apod., je velmi prospěšné domácí prostředí. A to se pro mou maminku, s vaší pomocí, podařilo zařídit bezezbytku. Ještě jednou Vám všem děkuji, přeji Vám pevné zdraví a hodně spokojených klientů.

Lenka O., Ostrava, leden 2023

Vážená paní Mgr. Kovalská, chtěla bych Vám sdělit svoje pocity s prací asistentky Milady D., která ke mě dochází již přes rok.
Je příjemná, pracovitá, s velmi dobrým vztahem ke starým lidem, vždy usměvavá, přívětivá a hodná. Těším se vždy na její příchod, který pokládám za malý svátek, a to proto, že je mi 85 let, špatně chodím, rodinu mám daleko, takže jsem v Porubě sama. Moji nejbližší již zemřeli.
Také děkuji Vaší organizaci Podané ruce, paní Kovalské, kterou jsem poznala při sepisování smlouvy, kdy byla velmi příjemná a milá, za pomoc starým a nemocným lidem a přeji Vám hodně takových asistentek jako je paní Milada. 
Zároveň bych chtěla poděkovat paní Bubíkové za její vstřícnost a ochotu při jednání s klienty, kdy pokud možno vždy vyhoví. Ještě jednou díky a přeji jen hodné klienty. 
Také děkuji paní asistentce Světlaně Z. za její ochotu, pracovitost a milou povahu.

Marie H., Ostrava-Poruba, červen 2022

Vážená paní Fejkusová, jsem maminka vašeho klienta, Tomáše F. a Podané ruce nám velmi pomáhají a znamenají pro nás mnoho.
Již nějaký rok nám poskytujete službu v zařízení Handicap centrum Škola života. Tímto bych chtěla velice poděkovat paní Šrubařové, která se o nás skvěle stará. Je to milý, empatický člověk a pro nás srdíčkový člověk. Asistentky, které s Tomášem pracují a pomáhají mu, jsou vždy dobře a dopředu informovány o jeho potřebách a za to vděčím paní Šrubařové. Tomáš je kamarádský a za asistentky je vděčný a rád.

Tímto chci říct, že si vážím práce, kterou děláte a vím, že je velice náročná, ještě jednou za nás oba VELKÝ DÍK.
Přejeme vám všem hodně zdraví a úspěchů ve vaší práci.

Ivona F., Frýdek-Místek, duben 2022

Vaše Podané ruce nám dlouhá léta pomáhaly svědomitě pečovat o maminku a za tu dobu se u maminky vystřídalo minimálně 5 osobních asistentek. Všechny pracovaly velmi svědomitě. Mohla jsem se zcela na ně spolehnout a v tom čase si vyřídit nutné záležitosti mimo domov. Nejdéle o maminku pečovala Marcelka. Myslím, že za ta léta najezdila s vozíkem desítky kilometrů a to téměř za každého počasí. Mamince to velmi prospívalo.

Kdo tuto službu vykonává ví, že jde o velmi náročnou péči a tak jsem Vám všem chtěla moc poděkovat za vstřícnost a ochotu, se kterou byla služba vykonávána. Ještě jednou děkujeme!

Marie K., Frýdlant nad Ostravicí, březen 2021

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Vážím si této pomoci. Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistentce p. Zuzance K., která zvládá F. v každé situaci. Převážně chodí na procházky a to za každého počasí. Zuzanka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. S F. jsou sehraná dvojka. Má na něho velmi dobrý vliv, lze to rozpoznat z jeho chování. Velmi ji obdivuji, patří jí za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou...

Karla B., Frýdek-Místek, březen 2021

Vážená paní ředitelko, ještě jednou bych jménem celé naší rodiny moc ráda poděkovala Vaší organizaci, jmenovitě paní Mgr. Martině Šrubařové, za to, že našla místečko a kapacitu a přijala maminku pod Vaše křídla a tím začala pomoc s péčí o ní. Byly to 3 a půl roku obrovské pomoci, které si moc vážím. V začátcích nemoci maminky to s ní nebylo jednoduché, co se týče spolupráce, a o to více si cením profesionality vašich osobních asistentek, které se u maminky vystřídaly. Jmenovitě musím vyzdvihnout Haničku V., která si svým lidským a obětavým přístupem k mamince našla vždy cestu. Maminka si na ni zvykla a hlavně v posledních měsících mi byla obrovskou oporou v nelehké době, kdy se stav maminky zhoršoval. Věděla si rady, spoustu věcí mě naučila, jelikož jako o ležáka byla péče rázem jiná. Poradila si s krmením, které bylo alfou a omegou, a které mi poslední dobou přidělávalo vrásky na čele, dále s přebalováním, polohováním. V onen smutný den jí děkuji za to, že excelentně zvládla snahu o oživovací pokusy, velmi oceňuji její profesionalitu. Je to člověk na svém místě, děkuji jí také za její vstřícnost a trpělivost. Naposledy co nejsrdečněji děkujeme, přejeme hodně štěstí a spokojenosti ve Vaší záslužné práci.

Za celou rodinu
Ing. Petra J
., Frýdek-Místek, říjen 2021

Vážená paní ředitelko, děkujeme tímto kolektivu vašich osobních asistentek - Alence, Helence a Alence za péči a příjemnou atmosféru, kterou denně poskytovaly naší mamince a tím zpříjemňovaly kvalitu jejího života po dobu, kdy byla upoutána na lůžko. Vždy měly úsměv na tváři, byly pečlivé, ochotné, svědomité, zkrátka jedničky! Jsou to výjimečné osobní asistentky, kterým jsme s důvěrou svěřili do péče svoji maminku a věděli jsme, že je o ni maximálně postaráno.
Dík patří také sociální pracovnici Mgr. Lucii Horňáčkové za ochotu a spolupráci při řešení a koordinaci služeb.
Prosíme sdílejte tuto pochvalu s Vašimi spolupracovníky.

Anna K., Palkovice, březen 2021

Dovoluji si touto cestou vyjádřit upřímnou vděčnost paní Kovalské z ostravské pobočky, která mi prospěla mnoha radami a dodávala mi nezbytnou naději v době, kdy jsem řešila možnost péče o svého ovdovělého tatínka, který ve věku 92 let už nebyl schopen se o sebe starat sám. Umístění do jakéhokoli zařízení se dlouho bránil, chtěl zůstat ve svém bytě, ale pomoc pečovatelské služby a rodiny už nepostačovala. Od jara 2020 mi byla paní Kovalská nápomocna radou, velmi laskavě a trpělivě mi vysvětlovala, jak mám postupovat. Tatínek pak bohužel utrpěl doma úraz, skončil na úrazové chirurgii a posléze v LDN v Jeseníku, kde žije moje mladší sestra lékařka. Odtud bylo třeba ho pak převézt domů do Ostravy nebo do nějakého zařízení, i tehdy mi paní Kovalská radila a podporovala mě, když jsem nemohla najít volné sociální zařízení, kde by se tatínka ujali. Bylo domluveno, že by se v krajním případě o tatínka staraly Podané ruce v jeho bytě, kdyby se tam provedly alespoň základní úpravy. Pak se stalo, že tatínek v Jeseníku onemocněl covidem, jeho stav byl kritický, ale vzpamatoval se. Nakonec se koncem listopadu 2020 podařilo převézt do do Alzheimercentra v Ostravě, takže Podané ruce jsme nevyužili.

I tak jsem skutečně vděčná paní Kovalské, která vzorně plnila tu roli, kterou máte v názvu: nabízela mi oporu a "podané ruce".

Děkuji z celého srdce!

S pozdravem a přáním všeho dobrého

PhDr. Jana S., Ostrava, únor 2021

Paní asistentky, které nám pomáhají starat se o maminku jsou úžasné. Velmi si vážím jejich pracovitosti, ochoty a vstřícnosti a tímto bych chtěla všem moc poděkovat. Moc díky také za to, že organizace "Podané ruce" existuje.
Marie Ch., Čeladná, únor 2021

Chtěla bych upřímně poděkovat jménem svým i jménem všech klientů vedení Podaných rukou - paní ředitelce Fejkusové, Mgr. Martině Šrubařové, všem asistentkám i jiným pracovníkům za obětavou péči, kterou věnují nám, nemocným.

Tato péče je důležitá v době, která se vymyká z normálu, kterou jsme dříve nepoznali, a kterou zatím prozkoumáváme.

Držme si pěsti, ať se situace zlepší.

Jiřina G., klientka, Frýdek-Místek, říjen 2020

Vážená paní Horňáčková, chci Vám jménem naší rodiny z celého srdce poděkovat za obětavou práci, kterou pomáháte, rozdáváte radost a naplňujete život svých klientů láskou. Moc si vážíme pomoci, kterou jste mamince poskytli. Těšila se na každý den s děvčaty. 
Přeji Vám spoustu spokojených klientů a hodně sil při rozdávání radosti.
Za celou rodinu

Kateřina H., Frýdlant n/O, červen 2020

Podané ruce jsou báječnou organizací, plnou pochopení k lidem, kteří to potřebují, jsou skupinou skvělých lidí, věnujících se špatně vidícím, chodícím, starým, ale i mladým, postiženým nějakou chorobou, která jim neumožňuje žít naplno, jako ti zdraví. Podané ruce mají své velmi příjemné a schopné asistentky. Ty nehledí na obtížnost své činnosti a jsou svým klientům velkou oporou. Někdy i bez ohledu na čas. Nebudeme si ale nic nalhávat, asistentek není nikdy dost. O tuto obtížnou práci, jakou je starost o méně schopného nebo nemocného člověka v jeho domácím prostředí, neprojevuje mnoho empatických lidí - především žen, velký zájem. O to je to zaměstnání cennější a potřebnější. Sami nikdy nevíme, kdy budeme pomoc jiného člověka nutně potřebovat.

Tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly tyto výborní "andělé". Náš život, s mým sportovně založeným manželem, probíhal zajímavě a velice dobře, až nadešel čas, kdy můj Zdeněk po zeleném zákalu oslepl. Konec sportování, kultury, chození po horách, na což jsme byli celá léta zvyklí. Kolem jen TMA... Po tři roky se u nás nejméně dvakrát týdně střídaly dvě báječné asistentky, aby mi pomohly těžkou a časově náročnou situaci péče o nevidomou osobu zvládnout. Staraly se především o dvouhodinové procházky s mým manželem. Bohužel můj drahý manžel 20. ledna letošního roku zemřel. Snad si to už ve svém věku i přál, neboť když oslepne aktivní člověk, je to tragedie. Čas jsme mu zpříjemňovaly jak to jen šlo, ale zrak ničím nenahradíš. Nikdy nezapomenu na péči "Podaných rukou". Cítím k nim velikou úctu a díky.

Hanka K., Havířov, květen 2020

Dobrý den, chci poděkovat Vaší organizaci za pomoc se zajišťováním služeb u bratrů T. Sám p. Karel T. požádal o pomoc Vaši organizaci, nejen pro sebe, ale i pro svého bratra. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli při péči.

Sestra Anna W., Kunčičky u Bašky, březen 2018

Dobrý den, chtěla jsem vyjádřit velkou spokojenost se službami osobní asistentky, p. Dagmar Z. Mamince se věnuje maximálně a jde vidět, že svou práci dělá s láskou.

Anna P., Ostrava, duben 2023 

Vážená paní Šrubařová, končí první rok, v němž mi Podané ruce poskytují prostřednictvím svých zaměstnankyň paní Evy F. a Ivetty K. asistenční služby. Velmi Vám děkuji za výběr těchto asistentek. Jsou čistotné, ochotné, přátelské i společenské, je mi s nimi dobře a vím, že se na ně mohu spolehnout. Vyslovuji jim vděk a pochvalu za to, jak mi ulehčují můj nelehký osud i za to, že mne povzbuzují, když ztrácím naději. Myslím, že za dobré věci je třeba lidi chválit a tak také tímto činím. Ještě jednou děkuji i Vám.

Vanda P., Frýdek-Místek, prosinec 2022

Dobrý den, děkuji moc Podaným rukám za starostlivost a péči o maminku. Byli jsme maximálně spokojeni s vašimi službami. Paní SImona je nadčlověk - klobouk dolů, má velké sociální cítění a je člověkem na pravém místě. Moc děkuji za vše, budu vás určitě doporučovat ostatním, kdo budou potřebovat pomoc.

Jana B., Kopřivnice, říjen 2022

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat vašich služeb. Synova asistentka Zuzka K. svou práci odvádí vždy perfektně. Syn je na ni zvyklý, nemá rád změny, tak si nedovedu představit, že by Zuzku měl někdo zastoupit.
Oceňuji tuto pomoc, protože vím, jak moc je tato práce fyzicky náročná, ale hlavně zodpovědná. Musí být celou dobu služby ve střehu. 
Když nemá svůj den, tak zvládat jeho zuřivé nálady je opravdu náročné. Je velmi živý, hlavně je ho kus chlapa, tak má co dělat. Ne každý by to zvládnul.
Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou.

Karla B., Frýdek-Místek, červen 2022

Vážená paní Fejkusová, píši Vám jako ředitelce společnosti, která pro mě a mou rodinu zajišťovala dlouholetou pomoc a péči o mé rodiče. Tímto chci velmi poděkovat vedoucí ostravské pobočky Mgr. Haně Kovalské, za vždy profesionální přístup a ochotu při zajišťování služeb. O mé rodiče se po dlouhé roky nesmírně ochotně, pečlivě a trpělivě starala paní Božena G. Nejen já, ale i celá moje rodina velice oceňujeme veškerou její pomoc s touto často nesmírně psychicky i fyzicky náročnou péčí. Paní Boženka byla vždy ochotna pomoci, její jednání bylo maximálně profesionální, vstřícné, lidské. Touto cestou bych paní G. a Vám všem chtěla poděkovat za veškerou pomoc, s níž jsme mohli počítat a na níž jsme se mohli vždy spolehnout.

Olga U., Ostrava, listopad 2021

Vážená paní ředitelko, chtěl bych Vaší organizaci Podané ruce - osobní asistence poděkovat za péči o mne a mou maminku, kterou využívám letos již 10. rokem a moje maminka 9. rokem.
Mé poděkování patří i naší dlouholeté a obětavé asistentce Zuzaně Kleknerové, i Ivaně Horváthové a Jiřině Obodové. Děkujeme i organizaci, která touto službou zajištuje, abychom mohli žít plnohodnotným životem, já i má maminka, v domácím prostředí.
Ze srdce Vám i asistentkám děkujeme a přejeme hodně spokojených klientů i obětavých asistentek, které tuto práci dělají s velkým nasazením a hlavně SRDCEM.

S pozdravem klienti Ondřej a Marie S., Fryčovice, únor 2021

Dovolte, abychom Vám všem velmi srdečně a upřímně poděkovali za vše, co jste pro naši maminku udělali, děkujeme za Vaši péči a pomoc, kterou jste nám a naší mamince poskytli. Především pak Vám paní Kovalská a paní Teplárková. Paní Teplárkové osobně poděkujeme za její laskavou a dokonalou péči o maminku. Přejeme Vám mnoho dobrého, všem pevné zdraví a mnoho sil, v této těžké době.
Ovšem, zasloužili byste mnohem větší dík a obrovskou poklonu celému týmu za náročnou práci, kterou vykonáváte. Je to nesmírně záslužná práce a my si ji velice vážíme.
Přejeme všem velmi pevné zdraví a přání, abyste si na naši rodinu někdy vzpomněli.
S úctou a pozdravy,

Eva a Miloš N., Ostrava, březen 2020

Chtěla bych touto cestou poděkovat osobní asistentce paní Blance K., která věnuje luxusní péči naší mamince paní Marii B. Blani, za vše, co pro naši maminku i pro celou rodinu děláš, Ti moc děkujeme. Za rodinu

Bronislava H., Staříč, leden 2020

Organizace Podané ruce - osobní asistence nám velmi pomohla s péčí o mého tatínka. Vzhledem k tomu, že už potřeboval celodenní péči, řešili jsme, jak to skloubit s potřebou chodit do práce. Osobní asistentky k nám chodily ve dnech, kdy jsme nemohli být doma, což bylo pro taťku i výrazné zpestření. Nebyl pořád jen s námi, ale popovídal si také s velmi milými asistentkami, které mu samozřejmě pomáhaly i s dalšími věcmi - s hygienou, přesuny, jídlem a pitím atd. Vždy se ptal, kdy zase přijdou. Jsme za pomoc osobních asistentek vděční a můžeme ji vřele doporučit všem, kdo řeší podobné problémy.

Jana M., Janovice, listopad 2019

Podané ruce jsem poznala už před lety. Tenkrát jsme jejich pomoci nevyužili, zvládali jsme tátovu nemoc sami. V roce 2016 postihla mámu mozková příhoda. Zůstala upoutaná na lůžko. Více než rok jsem se snažila pečovat o ni sama. Zdravotní stav mámy se nelepšil, spíše naopak. Mně síly a zdraví ubývaly. Protože v příbuzenstvu odezva na žádost o pomoc nebyla, rozhodla jsem se požádat Podané ruce. Vyšli mi vstříc okamžitě. Klidný a vlídný přístup p. Fajstlové a její ochota mi daly naději do dalších dnů. Pečlivě a podrobně mi vysvětlila způsob jejich práce. Na pomoc k nám nastoupila slečna Terezka W. Těžko hledám superlativy, kterými bych hodnotila její práci. Její vysoce lidský a profesionální přístup ke starému člověku by měl být příkladem všem. Příjemná, ochotná, empatická vůči babičce a moje obrovská psychická opora. Nemoci rodičů a postupné upoutání na lůžko trvaly 13 let. Jen dík Podaným rukám mohla moje máma dožít doma. Ještě jednou vřelý dík za vše.

Miloslava J., Vrbátky, listopad 2018

Chci Vaší organizaci i Vám, paní Šrubařová, ještě jednou oficiálně poděkovat za pomoc a péči o naší maminku L. P. Vaše péče i ochota vyjít vstříc byla profesionální a příkladná. Zejména paní Hanka svou profesionálností, zkušeností a přístupem dokázala o naši maminku vzorně pečovat a zpříjemnit jí tak poslední období jejího života. 

Moc děkuji za celou pozůstalou rodinu...

Zbyněk P., Frýdek-Místek, červenec 2018

Dobrý den, paní Fajstlová, ráda bych poděkovala Vaší organizaci "Podané ruce" za příkladné služby při poskytování péče o mého tatínka pana V. K. Službu jsme začali využívat v loňském roce a po celou dobu se děvčata starala o tatínka s velkou obětavostí. Nedokážu si představit, jak bych péči o tatínka bez Vaší pomoci zvládla. V současné době jeho zdravotní stav vyžaduje celodenní péči, proto musel být umístěn v domově pro seniory.

Děkuji Vám za vše a přeji Vám i Vašim asistentům pěkné svátky, hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojených klientů v roce 2018.

Lenka Č., Prostějov, prosinec 2017

Příjemné Vánoce, pohodu, štěstí a zdraví v roce 2018. P.S.: Velice děkuji za péči o maminku.

Šárka T., Ostrava, prosinec 2017 

Děkujeme asistentkám sociální služby Podané ruce v Prostějově pod vedením paní Kateřiny Fajstlové za vzornou péči, kterou věnovaly naší mamince paní V. V. Vytvořily si k ní velice krásný vztah, s velkou dávkou empatie plnily její přání, respektovaly také potřeby rodiny. Kdykoliv byly k dispozici a stále jsme s nimi byli v telefonickém kontaktu, vždy nás včas upozornily na problémy, které u maminky nastaly. Samy vzniklé komplikace řešily okamžitě, uměly si poradit v nečekaných situacích, které služba přestárlým klientům přináší. Po dobu péče o naši maminku se staly víceméně členy naší rodiny. Vážíme si práce těchto sociálních služeb, které bohužel dosud nejsou patřičně doceněny naší společností. Přejeme hodně sil do jejich náročné práce.

Manželé V., Šumperk, prosinec 2017

Dobrý den paní Fajstlová. Touto cestou bych chtěl poděkovat asistence Vladimíře Š. za výbornou asistenci. Na to, že nevidomého vedla poprvé, tak to dělala skvěle. Touto cestou bych ji chtěl i pochválit. Vše bylo v pořádku, až na to úmorné vedro. Moc Vám za vše děkuji a přeji Vám i vašim asistentům hodně úspěchů do další práce, a mnoho spokojených klientů.Moc vás zdraví

Jakub V., Prostějov, červen 2017

Děkuji Vám za projevenou soustrast a milou vzpomínku na naši maminku, která mi už teď strašně chybí. Zároveň chci poděkovat Vám i Vaší spolupracovnici, která se mamince velice ochotně a obětavě věnovala, paní Radce N., byla velmi vstřícná, ochotná a trpělivá. Za vše znovu děkuji, dovedu ocenit Vaši náročnou práci. S díky a uznáním...

Věra R., Želechovice, únor 2017

Vážená paní ředitelko, jménem celé naší rodiny chci poděkovat pracovnicím Vaší ostravské pobočky, vedené paní Hanou Kovalskou, za profesionální a bezpříkladnou péči o naši maminku, paní Z. L. Asistentky, paní Martina V., Pavla H., Dagmar M., Ivana H., Olga K., Zuzana K., Daniela Č. a další, svojí péčí od října 2011 připravily mamince spokojené stáří a zasloužily se, že se maminka dožila bezmála 96 let v domácím prostředí. Také děkujeme za účast na smutečním obřadu, kondolence a za květinový dar.

Ing. Jan C. CSc., Ostrava, únor 2018

Vážená paní vedoucí, obracím se na Vás s přáním do nového roku a poděkováním za spolupráci. Požádala mne má maminka Eva L., která pečuje o mou babičku, abych Vám poděkovala formou elektronické pošty za
služby, které ve vaší organizaci odebírají.
Zvláště by chtěly poděkovat paní Marii M., která k nim pravidelně dochází a za jejíž práci a přístup jsou velmi vděčné.
Zároveň Vám i Vašim zaměstnancům přeji hodně zdraví a energie při vaší práci.

Gabriela M., Ostrava, leden 2023

Dobrý den, chtěli bychom Vám poděkovat za vzornou péči o naši maminku Jaroslavu K. Byla to pro nás opravdu velká pomoc v době, kdy péče o maminku při jejím zhoršujícím se stavu byla den ze dne náročnější. Zvláště bychom chtěli poděkovat Vaší pracovnici Zuzaně Š., jak obdivuhodně a s jakou noblesou péči o maminku zvládala. Oceňovali jsme nejen její profesionalitu, ale hlavně osobní a neobyčejně lidský přístup k ní. Z jejího nadstandardního jednání bylo vidět, že sociální péče je pro ni nikoliv pouhým zaměstnáním, ale i posláním. Zuzka je prostě skvělá a moc si její práce vážíme stejně jako Vás všech z Podaných rukou.

Stanislav K., Václavovice, červen 2022

Předešlé Vánoce 2020 se na mně sesypaly ne s veselými problémy, ale chmurnými. Jsem zdravotně postižený a mimo všech ostatních těžkých nemocí je nejhorší praktická slepota. Koncem roku jsem začal kráčet do tmy. Obava vánočních svátků po 77 letech ve tmě, byla hrozná. Představa, že ke mně nepřijdou na 2hodiny asistentky, byla na 4 dny hrozná představa, ale protože jsem neměl dny volna a svátky ve smlouvě, požádal jsem Mgr. Martinu Šrubařovou o pomoc. Ač asistentky mají své rodiny, a chtěli také své volno, nakonec jsem se dočkal jejich služeb a to paní Zdeňky, Evy F., Evy P. a Aleny S. Tyto asistentky mi připravily vánoční a novoroční svátky na takové úrovni, jaké jsem ještě nikdy nezažil. Jejich vyzdobení bytu, příprava jídla a společnost byla nádherná. Tyto asistentky, mimo své práce, mi připravily každá nějaké překvapení v podobě malých dárků. Chtěl bych moc poděkovat všem jmenovaným, zároveň bych chtěl poděkovat všem malým organizacím, které v tomto období pomáhají samotným postiženým lidem. V současné době chci vyzvednout jejich těžkou a nebezpečnou práci (chodí od klienta ke klientovi anebo dojíždí), v době Covidu19, kdy jsou chráněny jen respirátory, rukavicemi a desinfekcí. Ke své práci všude přidávají kus svého srdíčka, aby v této těžké době pomáhali opuštěným zdravotně postiženým lidem. Tímto poděkováním chci vyzvednout práci organizace Podaných rukou ve Frýdku -Místku.

Augustin Z., Frýdek-Místek, únor 2021

Vážená paní Šrubařová, jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Velice si vážím této pomoci, která mi pomáhá zvládat, jak psychicky, ale i fyzicky mého dospělého 20letého autistického syna.

Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistence paní Zuzce K., která vede syna v rámci možností k samostatnosti, dopomáhá při oblékání, obouvání, což je při jeho výšce a váze velmi náročné. Převážně chodí na procházky, na hřiště, kde musí mít syna pod neustálým dohledem, není to vždy jednoduché. Při nepříznivém počasí jezdí vlakem, hlavně si oblíbili směr Český Těšín. Velmi to oceňuji, protože vím, že někdy pohledy druhých, kteří neznají jeho postižení, jsou náročné. Hlavně se udržet, ať nedochází ke slovním konfliktům, toto Zuzka zvládá na 100%.

Zuzka je klidná, milá a hlavně obětavá, prostě člověk na svém místě. Syn, i přes své postižení, to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří ji za to všechno velké poděkování. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje. S přátelským pozdravem

Karla B., Frýdek-Místek, únor 2020

Paní Mgr. Šrubařová, vzhledem k tomu, že manželka nastoupila do Domova seniorů, dovolte mi, abych Vám osobně a celému vedení Podaných rukou - osobní asistence poděkoval za velmi dobré a vysoce odborné služby po celou dobu naší spolupráce.
Současně a s plnou úctou chci poděkovat Vašim obětavým pracovnicím. Pavle S. za její zvlášť kvalifikovaný přístup a pochopení situace klienta včetně vytváření pozitivní nálady v dané situaci. Stejné poděkování patří Blance H. a Dagmar V., které svým lidským přístupem vytvářely dobrou náladu a měly pochopení v složité zdravotní situaci.
Ještě jednou děkuji všem za odbornou, obětavou a vysoce náročnou práci. S úctou

Vlastimil D., Frýdek-Místek, leden 2020

Paní Šrubařová, ještě jednou Vám chci poděkovat za skvělou péči o moji maminku a tetu. Děkuji i všem asistentkám za velmi lidský, přátelský přístup a skvělou péči.

Ivana S., Ostrava, září 2019

Chci vám moc poděkovat za vzornou péči o mojí mamku, paní Boženu T. Když mojí mamku propustili po kolapsu z nemocnice a z následné péče, tak během 2 dnů přišla do bytu mamky paní Martina Míčková a neprodleně začala spolupráce s vámi. Moc vás chci POCHVÁLIT za profesionální přístup. Naše spolupráce trvala pouze 1 rok. Mamka totiž po roce zkolabovala znovu. Moc děkuji paní Aleně V., která naprosto profesionálně zvládla krizovou situaci a v den maminčina kolapsu zařídila rychlý převod do nemocnice. Je to pro mě důležité i z toho důvodu, že mamka bydlí blízko Frýdku-Místku a já v Praze. Nedokázala bych jí pomoci, i kdybych moc chtěla. Nyní je mamka v pobytovém zařízení. Ještě jednou vám mockrát děkuji za báječnou spolupráci, ochotu, komunikaci. Mějte se všichni moc krásně.

Agáta L.., Praha, srpen 2019

Vážená paní ředitelko, jménem naší rodiny bych chtěla touto cestou poděkovat za péči o mou tchýni Z. L., kterou užívala necelé dva roky. Oceňuji ochotu, citlivý a laskavý přístup asistentky paní Renáty K. a její zástupkyně paní Simony K. z ostravské pobočky vaší organizace vedené paní Mgr. Kovalskou. Díky vstřícnosti při zajišťování služby jsme mohli v klidu chodit do práce a maminka mého muže byla spokojená, že má pomoc a společnost. 

S pozdravem a přáním mnoha dalších spokojených klientů

Ivana L., Vratimov, říjen 2018

Vážená paní Kovalská, chtěla bych poděkovat touto cestou Vám a Vašim spolupracovnicím za laskavou péči, která se dostává mé nemocné mamince. Sama vím, jak je tato práce psychicky i fyzicky náročná a proto Vám všem přeji krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v dalším pracovním úsilí. Nový rok 2018 ať je pro všechny Vaše zaměstnance rokem plného zdraví a lidského porozumění. S úctou...

Yveta W., Ostrava, prosinec 2017

Vážená paní Šrubařová, velice si vážím, že můžu i nadále využívat Vašich služeb osobní asistence pro mého autistického syna, kterému bude v září 18 let. Je fyzicky zdatnější, není vůbec jednoduché ho vždy zvládnout. Paní Vlaďka Š. - osobní asistentka si vždy poradí. To, co zvládá, je opravdu náročné a hlavně zodpovědné. Díky vaší pomoci můžu nadále chodit do práce, protože na Vlaďku je 100% spolehnutí. Syn je velmi aktivní, proto s ním chodí za každého počasí na procházky... Je velmi klidná, milá a hlavně obětavá. Syn i přes své postižení to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří jí za to všechno velké poděkování. Je to člověk na svém místě. Takových si musíme opravdu vážit. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje.

Karla B., Frýdek-Místek, září 2017

Chtěla bych Vám touto cestou vyjádřit velké poděkování za Vaši ochotu a vstřícnost při zajišťování služby u mé maminky. Zvlášť musím ocenit práci děvčat, která se starala o maminku. Veškeré činnosti byly vykonávány s velkou láskou, něhou, obětavostí a lidským přístupem. V mnohých situacích prokázaly profesionalitu a byly mi dobrými rádci a oporou... Ještě jednou velké díky za celou rodinu.

Irena K., Frýdek-Místek, březen 2017

Vážená paní Kovalská a vzorný tým Vašich asistentek. Děkuji Vám za upřímnou soustrast a účast nad ztrátou mého manžela R. T., skvělého člověka jakým byl. Zejména všem děkuji za namáhavou a pečlivou práci, kterou jste vykonávaly. Měl Vás všechny rád; když byl mnou informován, která z dam přijde, těšil se na Vás. S každou z Vás, ať to byla kterákoli, si rád povídal a poslušně plnil to, co bylo právě potřebné. Touto cestou si dovoluji jen zmínit, jak je Vaše činnost potřebná, odpovědná a utvářená s niterným vztahem k člověku, který je závislý na pomoci druhých. Pochopila jsem, že Vaše zaměstnání se stalo Vaším životním posláním. A Vaše paní Kovalská? To je Váš maják, který vše smysluplně promýšlí a výborně organizuje. Ještě jednou hluboký obdiv a dík za Vaši obětavou péči. Přeji Vám, ať se Vám stále daří pomáhat potřebným. Je pro mne těžké se s Vámi loučit.

Eva T., Ostrava, červen 2017

Přejeme pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v příštím roce. Zároveň děkujeme za velkou obětavost a starostlivost v péči o naší maminku pro celý letošní rok. Děkujeme...

rodina paní Z. L., Ostrava
prosinec 2017

Vážení přátelé, ráda bych tímto poděkovala za všechnu péči a služby, které pracovnice vaší organizace poskytují mojí mamince paní Z. L. Velmi oceňuji práci, kterou osobní asistentky dělají a jak krásný vztah se svými klienty dokáží navázat. S přibývajícími roky se stává péče o maminku čím dál náročnější, a to jak fyzicky tak i psychicky, ale všechny vaše osobní asistentky to zvládají s profesionalitou, přehledem a trpělivostí. Velký dík patří paní Pavle H., která tráví s maminkou nejvíce času a díky její pečlivosti, pochopení a optimictickému přístupu se maminka cítí dobře. Sami jsme už ve věku hodně nad sedmdesát a jsme dost omezování různými zdravotními problémy, které vyšší věk provází a bez pomoci Vaší organizace bychom nebyli schopni péči zvládat.Ještě jednou velký dík a všem přeji, aby jim elán a hlavně zdraví vydrželo i v příštím roce.

Zdenka Z., Ostrava, prosinec 2017

Paní Šrubařová, vzhledem k tomu, že jsem Vám nemohl osobně poděkovat při předání klíčů, chci tak učinit alespoň touto cestou. Maminka byla s vašimi službami maximálně spokojena. Zvláště pak paní asistentka Zdeňka D., která byla s maminkou asi nejčastěji, se stala takřka součástí naší rodiny. Vyřiďte jí, prosím, maminčino i naše zvláštní poděkování. 

Jsme si vědomi, že péče o maminku byla, zvláště v posledních měsících, čím dál náročnější. A přesto všechny asistentky zvládaly svou práci nejen zcela profesionálně, ale i s úsměvem a vlídným slovem, které je často důležitější, než cokoli jiného. Vlastně si ani neumím představit, jak bychom situaci s maminkou řešili, kdyby vaše organizace v našem městě neexistovala.

Ještě jednou vám všem moc děkujeme a moc si vážíme toho, co děláte pro druhé.

Ivo S., Frýdek-Místek, září 2019